TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP VÀ QUỐC TẾ

Quản trị Tài chính doanh nghiệp và quốc tế là gì

Tài chính là một lĩnh vực khá phức tạp, bao gồm: tài chính đối nội, hoạt động tài chính đối ngoại và hoạt động tài chính thuần túy giữa các quốc gia. Trong đó, hoạt động tài chính thuần túy giữa các quốc gia lại bao gồm tài chính của các công ty đa quốc gia và tài chính của các tổ chức quốc tế.  Vậy quản trị tài chính doanh nghiệp và quốc tế là gì?

Tài chính doanh nghiệp là gì?

Tài chính doanh nghiệp là một khâu của hệ thống tài chính trong nền kinh tế, là một phạm trù khách quan gắn liền với sự ra đời của nền kinh tế hàng hoá tiền tệ.

Để tiến hành hoạt động kinh doanh, bất cứ một doanh nghiệp nào cũng phải có một lượng vốn tiền tệ nhất định, đó là một tiền đề cần thiết. Quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp cũng là quá trình hình thành, phân phối và sử dụng các quỹ tiền tệ của doanh nghiệp.

Tài chính quốc tế là gì?

Tài chính quốc tế là một bộ phận của kinh tế quốc tế, là tổng thể các quan hệ kinh tế nảy sinh giữa nhà nước với các nhà nước khác, các tổ chức của nhà nước này với các tổ chức của các nhà nước khác, công dân nước ngoài và với các tổ chức quốc tế. Mục tiêu của tài chính quốc tế là nghiên cứu về tỷ giá hối đoái, đầu tư quốc tế, các thể chế tài chính quốc tế,  gắn liền với các dòng lưu chuyển hàng hóa và tiền vốn theo nguyên tắc nhất định.

Tuyển sinh liên thông Đại học ngành Tài chính ngân hàng năm 2019

Tuyển sinh liên thông Đại học ngành Tài chính ngân hàng năm 2019

TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG, TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP VÀ QUỐC TẾ, TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG
TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG NĂM 2019 Đại học quốc tế Bắc Hà cơ sở phía Nam xin thông báo tuyển sinh Liên thông Đại học ngành Tài chính ngân hàng năm 2019 bao gồm các chuyên ngành như sau: - Tài chính doanh nghiệp và quốc tế - Tài chính ngân hàng Chương trình đào tạo liên thông Đại học ngành bị kiến thức để học sinh sau khi tốt nghiệp có thể ứng dụng vào thực tiễn để làm việc liên quan đến ngành. 1. Hồ sơ đăng ký Liên thông Đại học ngành Tài chính ngân hàng gồm những gì : – Bằng tốt nghiệp hệ cao nhất (Bản sao công chứng) – Hoặc giấy chứng nhận tạm thời – Bảng điểm (Bản sao công chứng) – Đối với sinh viên tốt nghiệp Trung Cấp trở lên – Học bạ (Bản sao công chứng) – Đối với sinh viên tốt nghiệp THPT hoặc THCS – Giấy Chứng minh nhân dân (Bản sao công c