KẾ TOÁN TÀI CHÍNH CÔNG

Mục tiêu chung

Mục tiêu đào tạo của chuyên ngành Kế toán công là nhằm đào tạo các cán bộ chuyên môn chuyên sâu, cán bộ quản lý và nghiên cứu có trình độ đại học trở lên nhằm đáp ứng nhu cầu đòi hỏi ngày càng cao cho kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của nước ta, đặc biệt là trong lĩnh vực công.

Mục tiêu cụ thể

Sinh viên sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán công được cấp bằng Cử nhân ngành Kế toán. Với mục tiêu sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán công có thể linh hoạt và chủ động thích ứng được với hầu hết các khu vực và lĩnh vực nghề nghiệp trên thị trường lao động, chuyên ngành Kế toán công còn trang bị cho sinh viên những kiến thức đủ sâu, đủ rộng về kế toán, tài chính ở cả hai khu vực công và tư, trong đó tập trung trọng tâm vào lĩnh vực công. Vì vậy, có thể nói, sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán công như người “thắng ván cờ nước đôi”, làm việc ở khu vực công hay khu vực tư chỉ phụ thuộc vào sự lựa chọn và đam mê của chính sinh viên đó.

Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo chuyên ngành Kế toán công       

            Sinh viên chuyên ngành Kế toán công được trang bị kiến thức sâu rộng cả về lý thuyết lẫn thực tiễn, cả về nghiên cứu lần thực hành về ngành kế toán, tài chính, trong đó trọng tâm vào lĩnh vực kế toán công. Đồng thời, sinh viên còn được trang bị những kỹ năng mềm như kỹ năng làm việc độc lập, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thao tác thực hành, thực hiện các quy trình, nghiệp vụ kế toán nói chung và kế toán công nói riêng một cách thành thạo. Bên cạnh đó, sinh viên cũng sẽ được tôi luyện tác phong, thái độ, hành vi tích cực, tiên tiến, hình thành phong thái của một lao động chuyên nghiệp, phù hợp với xu thế hội nhập trong thời đại mới.

Về nội dung đào tạo chuyên ngành Kế toán công

Để đào tạo nguồn nhân lực có đầy đủ kiến thức, kỹ năng và nghiệp vụ cần thiết cho công tác quản lý tài chính công và kế toán công, ngoài phần kiến thức giáo dục đại cương theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo là phần kiến thức giáo dục chuyên nghiệp với ba  khối kiến thức: Kiến thức cơ sở ngành, kiến thức chuyên ngành và kiến thức bổ trợ.

Được thiết kế theo mục tiêu sinh viên có thể thích ứng được với các công việc ở cả khu vực công và tư, nội dung chương trình đào tạo chuyên ngành Kế toán công có đầy đủ các môn học ở cả  5 lĩnh vực:

– Lĩnh vực kế toán công (các môn chuyên ngành): Tổ chức công tác kế toán công, Chuẩn mực kế toán công quốc tế,  Kế toán ngân sách và nghiệp vụ kho bạc Nhà nước, Kế toán hành chính sự nghiệp, Kế toán quản trị công, Kế toán Bảo hiểm xã hội, Kế toán nghiệp vụ thu Ngân sách Nhà nước, Kế toán ngân sách và tài chính xã, Kế toán các tổ chức chính trị – xã hội, Kế toán dự trữ Nhà nước…

– Lĩnh vực tài chính công: Quản lý Tài chính công, Quản lý tài chính ở các cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công, Quản lý tài chính xã phường…

 – Lĩnh vực kế toán doanh nghiệp:  Kế toán tài chính 1, Kế toán tài chính 2, Đại cương về kế toán tập đoàn…

– Lĩnh vực kiểm toán: Kiểm toán căn bản, Kiểm toán NSNN

– Lĩnh vực tài chính doanh nghiệp:  Tài chính doanh nghiệp 1Tài chính doanh nghiệp 2 …

Ngoài ra còn có một số môn học mang tính chất tự chọn liên quan đến lĩnh vực ngân hàng, định giá tài sản hay quản trị kinh doanh…

Với chương trình đào tạo được thiết kế theo xu hướng đào tạo mới như trên, nếu sinh viên nghiên cứu và học tập tích cực thì con đường nghề nghiệp tương lai chắc chắn hoàn toàn rộng mở.

Tuyển sinh liên thông Đại học ngành Kế toán năm 2019

Tuyển sinh liên thông Đại học ngành Kế toán năm 2019

KẾ TOÁN, KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP, KẾ TOÁN TÀI CHÍNH CÔNG, KẾ TOÁN TỔNG HỢP
TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC NGÀNH KẾ TOÁN NĂM 2019 Đại học quốc tế Bắc Hà cơ sở phía Nam xin thông báo tuyển sinh Liên thông Đại học ngành Kế toán  năm 2019 bao gồm các chuyên ngành như sau: - Kế toán tổng hợp - Kế toán doanh nghiệp - Kế toán tài chính công Chương trình đào tạo liên thông Đại học ngành Kế toán trang bị kiến thức để học sinh sau khi tốt nghiệp có thể ứng dụng vào thực tiễn để làm việc liên quan đến ngành. 1. Hồ sơ đăng ký Liên thông Đại học ngành Kế toán gồm những gì: – Bằng tốt nghiệp hệ cao nhất (Bản sao công chứng) – Hoặc giấy chứng nhận tạm thời – Bảng điểm (Bản sao công chứng) – Đối với sinh viên tốt nghiệp Trung Cấp trở lên – Học bạ (Bản sao công chứng) – Đối với sinh viên tốt nghiệp THPT hoặc THCS – Giấy Chứng minh nhân dân (Bản sao công chứng) – 04 ản