THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP

Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp

Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp

KỸ THUẬT XÂY DỰNG, THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP, XÂY DỰNG
Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp thuộc ngành Kỹ thuật xây dựng a. Mục tiêu đào tạo. Về mặt chuyên môn, kỹ sư chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp được trang bị các kiến thức cần thiết của chuyên ngành để có khả năng thiết kế, thi công, quản lý kinh doanh, lập và quản lý dự án các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp. b. Cơ hội nghề nghiệp Sinh viên sau khi tốt nghiệp chuyên ngành này có thể làm việc tại các công ty xây lắp, các công ty tư vấn, các tổ chức quản lý đầu tư xây dựng, các cơ quan nghiên cứu và quản lý khoa học công nghệ xây dựng, làm công tác giảng dạy tại các cơ sở đào tạo cán bộ kỹ thuật và công nhân xây dựng. c. Chương trình đào tạo Từ học kỳ 1 đến hết học kỳ 7 chương trình đào tạo được thực hiện theo Bảng 2 chung cho tất cả các chuyên ngàn