GIÁM SÁT THI CÔNG

GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG

– Kiểm tra các điều kiện khởi công công trình xây dựng theo các quy định hiện hành

– Đánh giá sự phù hợp năng lực của nhà thầu thi công xây dựng công trình với hồ sơ dự thầu và hợp đồng xây dựng. Công tác đánh giá kiểm tra gồm: kiểm tra về nhân lực, thiết bị thi công, hệ thống quản lý chất lượng, giấy phép sử dụng máy móc thiết bị, phòng thí nghiệm, cơ sở sản xuất vật liệu, các sản phẩm phục vụ cho công tác thi coogn xây dựng,…

– Đánh giá, kiểm tra và giám sát chất lượng vật tư nguyên liệu cũng như các thiết bị lắp đặt vào công trình

– Xem xét, kiểm tra về chứng nhận chất lượng của các thiết bị, sản phẩm xây dựng, vật tư nguyên liệu,…

– Giám sát kiểm tra các công tác trong quá trình thi công xây dựng công trình:

– Theo dõi, giám sát biện pháp thi công của nhà thầu thi công xây dựng công trình

– Kiểm tra và giám sát một cách thường xuyên và khoa học quá trình triển khai công việc của nhà thầu thi công. Viết nhật ký giám sát và biên bản kiểm tra

– Xác nhận bản vẽ hoàn công

– Tổ chức nghiệm thu công trình xây dựng theo các quy định hiện hành

– Nghiệm thu công việc xây dựng, bộ phận công trình, giai đoạn thi công xây dựng, nghiệm thu thiết bị, nghiệm thu hoàn thành từng hạng mục công trình xây dựng và hoàn thành công trình xây dựng

– Yêu cầu điều chỉnh khi phát hiện các sai sót về thiết kế

– Kiểm định lại chất lượng bộ phận công trình, hạng mục công trình khi có nghi ngờ về chất lượng

– Phối hợp giải quyết các vướng mắc và phát sinh trong thi công xây dựng công trình

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.