QUẢN LÝ DỰ ÁN

QUẢN LÝ DỰ ÁN

Gồm các công tác chính:

  • Quản lý tiến độ, chất lượng
  • Quản lý chi phí
  • Quản lý an toàn lao động và môi trường xây dựng
  • Quản lý rủi ro
  • Các công tác quản lý khác

Nội dung chi tiết:

– Nắm rõ, phân tích và đánh giá tình trạng hiện tại của việc thực hiện dự án. Đồng thời nắm được các quy trình thực hiện dự án để lập kế hoạch quản lý, kiểm soát dự án

– Xem xét, đánh giá những thay đổi trong thiết kế, thi công xây dựng, mua sắm vật tư, trang thiết bị, ATLĐ, VSMT và PCCN, chạy thử nghiệm thu và bàn giao công trình, đào tạo vận hành,…đồng thời đảm bảo cho các thay đổi trên không ảnh tới an toàn, chất lượng cũng như tiến độ thực hiện dự án

– Lập hồ sơ mời thầu, lựa chọn nhà thầu

– Giám sát, điều hành tiến độ và chất lượng thực hiện hợp đồng của các nhà thầu.

– Xem xét, kiểm tra các tài liệu của các nhà thầu theo hợp đồng đã ký kết với Chủ đầu tư.

– Giám sát và điều hành các nhà thầu thực hiện tiến độ do các nhà thầu khác lập và hiệu chỉnh, lập lại tiến độ thực hiện dự án (nếu cần thiết) phù hợp với tổng tiến độ và các mốc quan trọng đã được duyệt.

– Theo dõi, đánh giá và báo cáo mức độ thực hiện và hoàn thành tiến độ thi công của các nhà thầu. Đưa ra các biện pháp xử lý và điều chỉnh kịp thời khi có sự chậm trễ nhằm đảm bảo dự án hoàn thành đúng tiến độ.

– Giám sát và điều hành các nhà thầu nhằm đảm bảo việc thực hiện các công việc phù hợp với các mốc và khoảng thời gian quan trọng của dự án.

– Xem xét, kiểm tra biện pháp tổ chức thi công, kế hoạch chất lượng của nhà thầu.

– Quản lý các rủi ro liên quan đến dự án.

– Lập, kiểm tra, điều hành kế hoạch và các điều kiện để tiến hành thí nghiệm, kiểm định, chạy thử, nghiệm thu cho phù hợp với tổng tiến độ.

– Kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc lập và thực hiện các biện pháp nhằm bảo đảm công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường và phòng chống cháy, nổ của các nhà thầu.

– Kiểm tra kế hoạch, điều hành quá trình đào tạo của các nhà thầu đào tạo, hướng dẫn vận hành và chuyển giao công nghệ của các nhà thầu.

Chuyên ngành Quản lý dự án xây dựng

Chuyên ngành Quản lý dự án xây dựng

KINH TẾ XÂY DỰNG, QUẢN LÝ DỰ ÁN, XÂY DỰNG
Chuyên ngành Quản lý dự án xây dựng thuộc ngành Kinh tế xây dựng Đào tạo ngành Quản lý dự án xây dựng thuộc chuyên ngành Kinh tế xây dựng của Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà cần một số lượng rất lớn để đào tạo về mặt chuyên môn, có đủ kiến thức, kỹ năng và khả năng hội nhập, đáp ứng được những yêu cầu của ngành xây dựng trong giai đoạn mới. 1. Mục tiêu đào tạo Về mặt chuyên môn, các kỹ sư Quản lý dự án xây dựng có thể: - Trực tiếp thực hiện nhiệm vụ hoặc thực hành tư vấn về lập và đánh giá dự án, lập hồ sơ thiết kế tổ chức thi công, tổ chức các hoạt động trên từng giai đoạn chuẩn bị và thực hiện dự án như đấu thầu, triển khai thiết kế, thi công, bàn giao nghiệm thu và thanh quyết toán công trình. - Nghiên cứu khoa học và công tác quản lý ở các cơ quan nghiên cứu của các Bộ, Ngành và